Synthesis Music Media
Iepriekšējais pasākums | Test data: 7 - 8 - 0 .Nākama pasākuma nav

Venue: Vaivari (Jūrmala)

Time: 21:00 - 01:00

2012.07.07. DJ Set for Childern with Physical Disabilities
Keywords: Da White, Vaivari, Jūrmala, Recreation Center
Da White DJ Set for Childern with Physical Disabilities
Association for Latvian Children with Physical Disabilities

Biedrības dibināšanas vēsture:

Mūsu biedrības pirmsākumi meklējami jau 1999. gadā, kad kopā sanāca vairāku bērnu ar kustību traucējumiem ģimenes un pārrunāja problēmas, kas saistītas ar viņu bērnu veselības uzlabošanu, izglītības iespējām un regulāras rehabilitācijas nodrošināšanu. Tikšanās reizes kļuva arvien biežākas un arvien vairāk līdzinājās nelielas organizācijas sapulcēm. Idejas un nospraustie mērķi ieguva reālākas aprises, kad vecāku pulciņam pievienojās arī fizioterapeiti. Pateicoties savstarpējai sadarbībai un milzīgam entuziasmam, vecāki kopā ar rehabilitācijas speciālistiem sarīkoja izglītojošus atpūtas un rehabilitācijas seminārus. Divus gadus vecāki ar saviem īpašajiem bērniem izglītojās, atveseļojās un atpūtās pie jūras, atjaunojot spēkus un uzkrājot jaunas enerģijas un zināšanu rezerves turpmākajam ceļam.
Apkopojot semināru iespaidus, rezultātus un konstatējot šīs kopā darbošanās un kopā būšanas nenoliedzami pozitīvo ietekmi gan uz bērniem individuāli, gan arī viņu tuviniekiem, vecāki pieņēma nopietnu lēmumu — jādibina biedrība, kas palīdzētu apvienot ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām — bērni ar kustību traucējumiem. Lai kopīgiem spēkiem sekmīgāk risinātu problēmas un varētu piesaistīt atbalstītājus izvirzīto mērķu realizācijai, biedrībai bija nepieciešams juridisks statuss.
2001. gada 7. decembrī Rīgā tika nodibināta biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem”.

History of the Organization:

We, parents of children with special needs (primarily, movement disabilities), started our cooperation in 1999, when a number of problems related to our children’s health, such as health improvement and education opportunities and rehabilitation services on a daily basis were discussed during our regular meetings. We were joined by several physiotherapists who were eager to assist in our work.
So, in one of the seminars, an idea came up to establish an official association as a base to unite families who raise children with functional disabilities and to succeed in solving the problems common to such families and to attract supporters of the goals set within the association.
The Association was founded on 7 December 2001 in Riga.

Saites:
https://lbakt.zb.lv - Biedrība "Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem".


All events list - 2012


free counters

Copyright: Da White (1998 - present)

Last modified Tuesday, 05th March, 2024, 08:12pm